Remeslo má zlaté dno.

Remeslo má zlaté dno.

Hodinári sú majstri svojho remesla.

Precíznosť, presnosť a trpezlivosť.

Hovorí sa mu aj mŕtve remeslo. Ak však je skutočne „mŕtve“, je o to vzácnejšie. Hodinár ako povolanie je remeslo, ktoré sa zaoberá výrobou, opravou a nastavovaním hodín alebo hodiniek. Na základe historického vývoja by sa dalo povedať, že hodinárov nikdy nebolo dostatok, no a s príchodom dnešnej digitálnej doby ide o skutočne vzácne remeslo.

Nie je „hodinár“ ako hodinár.

Začneme v dávnej minulosti. Do 16. storočia bol hodinár chápaný ako remeselník, ktorý sa živil výrobou a opravou hodiniek. Neskôr sa začali hodinári deliť na dve skupiny. Na tých, ktorí sa venovali veľkým hodinám a potom na tých,  ktorí sa venovali hodinkám. Často išlo aj o spojenie klenotníkov a zlatníkov.  Ak sa bavíme o Európe či svete, môžeme pokojne povedať, že toto remeslo sa stalo najrozšírenejším v krajinách ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Nemecko a neskôr aj susedné Česko. Ak sa pozrieme na vývoj hodinárskeho remesla na Slovensku, zistíme, že hodinári tu boli už v 14. storočí. Zvyčajne však boli spojení v jednom cechu so zámočníkmi alebo puškármi. Hodinárstvo ako remeslo dostalo štatút samostatného remesla až 25. novembra 1776 na podnet Márie Terézie.

  • V roku 1828 bolo registrovaných na území dnešného Slovenska 96 hodinárov, ktorí sa nachádzali v 41 mestách. Najviac v Bratislave, Košiciach a Levoči.

  • Industrializácia na začiatku 20. storočia prispela k rozvoju hodinárstva a na našom území boli v tom čase stovky hodinárov. Pre príklad: Bratislava 59, Košice 34, Komárno 16 v celej Nitrianskej župe až 80 hodinárov. Nárast hodinárov nastal aj na vidieku.

  • Po nástupe a rozvoji továrenskej výroby či dovoze zo zahraničia klesol aj počet hodinárov.

    Hodinárstvo dnes.

    Dnes rovnako platí, že hodinár nie je ako hodinár. Zvyčajne už dnes hodinári fungujú ako opravári, predajcovia a odborníci cez hodinky. Dnes je to však rovnako vzácne, ako poctivá výroba hodiniek kedysi. Z malých hodinárskych podnikov pred pár storočiami sa stali globálni výrobcovia, ktorí zásobujú svetový trh. Množstvo výrobcov, ktorí vznikli v priebehu 20. alebo na počiatku 21. storočia sa stali úspešnými výrobcami a predajcami hodiniek. Príkladom je napríklad Casio (výroba hodiniek od roku1980), Citizen (od 1918), Guess (od 1981), Michael Kros (od 1959) alebo český podnik pod vedením Jasněny Vláhovej JVD (od 1993). Najkvalitnejšími a najúspešnejšími výrobcami sú dnes na trhu samozrejme Švajčiari, Briti či Japonci.

Zdieľaj tento článok