Otestujte sa…Viete čo je to gnómon?

Otestujte sa…Viete čo je to gnómon?

Viete čo je to gnómon?

V článku si vysvetlime základný pojem i na čo toto zariadenie slúži a slúžilo. Tí, ktorí majú radi hádanky, či  sa chcú neustále vzdelávať, si prídu na svoje.

S pojmom gnómon sme sa mohli stretnúť už v staroveku. Je odvodený od slova gnōmōn, gréckeho pôvodu vyjadrujúceho poznanie.

Gnónom je  vysoká žrď zapichnutá kolmo do zeme. Jej význam spočíval pri meraní času. Slnko putujúce po slnečnej oblohe vrhalo na žrď slnečné lúče a jeho tieň stvárňoval ukazovateľa času.

Dĺžka tieňa nebola vždy rovnaká, pretože meniace sa počasie či ročné obdobie a ovplyvňovali jej rozmer. Z povedaného môžeme ľahko odvodiť, že gnómon bol neoddeliteľnou súčasťou slnečných hodín. Aj keď ich presnosť nebola celkom dokonalá, často sa využívali na verejných priestranstvách ako ukazovateľ času.

O zdokonalenie presnosti ukazovateľa  času sa zaslúžili Arabi v 13. storočí. Umiestnili gnómon rovnobežne so zemskou osou tak, že koniec tyče smeroval do polohy svetového pólu. Táto úprava umožnila merateľnosť nielen dĺžky tieňa tyče, ale aj jej smer.

Vďaka niektorým slnečným hodinám dokázali ľudia zistiť aj kalendárne údaje, sviatky, hodiny východu a západu Slnka, čas slnovratu a rovnodennosti či dĺžku roka a pod. Ich presnosť závisela nielen už od spomínaného počasia, ale aj od správneho nasmerovania gnómonu (ukazovateľa hodín) na poludník či rovník.

Z historického hľadiska sú dnes najznámejšie slnečné hodiny v podobe Stonehenga na Britských ostrovoch či ako Macchu Picchu v Andách.

 

www.hodinarik.sk

Zdieľaj tento článok