Stříbrný náhrdelník MINET LAPAČ SNŮ

ŠPERKYJMAS5030SN45