radiem-rizeny-svitici-budik-s-projekci-rb93-xj9

Rádiom riadený svietiace budík s projekciou JVD RB93